Služby

ZASÍLATELSTVÍ

Společnost DAVE LOG s.r.o. se zabývá organizováním mezinárodní i tuzemské přepravy zásilek, tedy zasilatelskou, spediční činností. Výhoda zasilatele spočívá v tom, že může rychle reagovat na rozmanité a široké požadavky zákazníků a dokáže nalézt efektivní způsob přepravy s ohledem na přepravní vzdálenost, terén a ekonomickou výhodnost bez závislosti na tom, kde se mu zrovna pohybují volné dopravní kapacity a zároveň dokáže přispět k rychlejšímu vytížení volných dopravních a skladových kapacit partnerů vlastnících vlastní nákladní automobily, lodě, letadla, sklady.

Společnost DAVE LOG s.r.o. tedy působí v těchto segmentech organizování mezinárodní a tuzemské dopravy: SILNIČNÍ PŘEPRAVA STANDARDNÍCH ZÁSILEK:

Společnost DAVE LOG s.r.o. zajišťujeme veškeré typy silničních přeprav:

 • expresní přepravy zásilek s co nejkratší možnou dobou dodání
 • celovozové přepravy (FTL)
 • dokládkové přepravy (LTL)
 • přeprava kusových zásilek (sběrná služba)

Záleží jen na Vás, jaký objem zboží a jak rychle ho potřebujete přepravit. Společnost DAVE LOG s.r.o. se bude přirozeně snažit nabídnout Vám optimální řešení. Stačí nás kontaktovat.

POSKYTOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SLUŽEB: S realizací dopravy mohou být spojeny i další návazné logistické služby, které Vám společnost DAVE LOG s.r.o. dokáže zajistit např.:

 • skladování
 • balení
 • štítkování
 • celní služby aj.


Zasílatelské podmínky ke stažení zde

LETECKÁ A NÁMOŘNÍ PŘEPRAVA

LETECKÁ PŘEPRAVA

Přepravu zásilek na větší vzdálenosti je vhodné řešit LETECKY a to primárně u objemově a váhově malých zásilek, kdy docílíme rychlosti za příznivou cenu.

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

 • ekonomické řešení pro menší nebo nepravidelné objemy zboží bez nutnosti rezervace celého kontejneru tzv. LCL (Less Container Load)
 • přeprava všemi typy kontejnerů (standard, high cube, open top, flat rack, reefer) o velikosti 40', nebo 40'HC, nebo 20'.

SPECIALIZOVANÉ PŘEPRAVY

PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA ODPADŮ

 • Přeshraniční přeprava odpadů vychází vzhledem k mezinárodnímu charakteru z jednotných pravidel stanovených předpisy ES.
 • Mezi jedny z hlavních předpisů patří Evropský katalog odpadů vydaný Agenturou ochrany životního prostředí (EPA) a související vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, kde lze nalézt jednotlivé skupiny odpadů, postup zařazení odpadů do příslušné skupiny a vymezení jejich nebezpečnosti.
 • Společnost DAVE LOG s.r.o. Vám dokáže zprostředkovat přeshraniční přepravu odpadů například z Velké Británie, Francie, Belgie, Německa, Maďarska, Slovinska.

PŘEPRAVA NEBEZPEČNÉHO NÁKLADU tzv. ZBOŽÍ ADR

 • Společnost DAVE LOG s.r.o. se také zabývá zprostředkováním přepravy nebezpečného nákladu tzv. zboží ADR, kdy je nutné najmout dopravní prostředky vybavené patřičnou bezpečnostní výbavou a řádně proškoleným řidičem.
 • Běžně umíme zprostředkovat přepravu následující ADR třídy: 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 8, 9.

PŘEPRAVA NADROZMĚRNÝCH ZÁSILEK

 • Společnost DAVE LOG s.r.o. Vám zajistí nadrozměrné silniční přepravy pro zásilky přesahující objem nebo váhu nad rámec standardní kamionové přepravy.
 • Dokážeme kombinovat jak speciální silniční tahače, tak ŽELEZNICI pro dosažení nejvýhodnější ceny přepravy.

STĚHOVÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

 • Ať už jde o místní nebo mezinárodní přestěhování, půjde často o rozsáhlý a časově náročný proces. To je důvod, proč pro Vás DAVE LOG s.r.o. může zajistit komplexní stěhovací služby včetně zajištění nakládky, vykládky, transportu, zabalení zásilky.
 • V souvislosti s přestěhováním Vám DAVE LOG s.r.o. může také zprostředkovat krátkodobé a dlouhodobé skladování.

DOPRAVA SKLÁPĚCÍMI NÁVĚSY

 • Potřebujete přepravit zeminu, písek, štěrk, kůru, či jiné sypké materiály?
 • Realizujete zahradu, stavíte dům, či upravujete terén?
 • Společnost DAVE LOG s.r.o. zajistí sklápěcí návěsy různých objemů 90, 60, 50, 31 cbm

DOPRAVA ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO TEPLOTNÍMU REŽIMU

 • Zajistíme dopravu léčiv a potravin v kontrolovaném teplotním režimu (-20 °C až +25 °C)

POJIŠTĚNÍ PŘEPRAV A ODPOVĚDNOSTI

Rizikům a problémům je třeba předcházet proto má DAVE LOG s.r.o. sjednány 2 typy pojištění:

 1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZASILATELE , které Vám zaručí krytí škody až do výše maximálního plnění Kč 5 000 000,--, pokud k jejímu zavinění dojde na straně DAVE LOG s.r.o., či jeho subdodavatele. Případnou škodu budete řešit přímo s DAVE LOG s.r.o. Náhrada možné škody na přepravovaném zboží je pro všechny druhy přeprav limitována příslušnými mezinárodními úmluvami – např. u silniční přepravy vychází pojistné krytí na cca 10 € na kg hrubé váhy. Proto nabízí DAVE LOG s.r.o. pro Vaši jistotu ještě tzv.
 2. MAJETKOVÉ POJIŠTĚNÍ – tedy pojištění přepravovaného zboží na plnou hodnotu zásilky uváděnou na faktuře včetně možnosti pojistit i vlastní cenu za realizaci dopravy, případně pojistit cenu navýšenou o 10 % (pro případ prokázaného ušlého zisku).